රාජ්‍ය නිලධාරිනියගේ කට නිසා ඇමති කරබාගනී

Wednesday, February 12, 2020 0 Comments

මනට කිසිසේත්ම නීතියට පිටින් වැඩ කිරීමට නොහැකි බව මීගමුවේ රාජ්‍ය නිලධාරිනියක ඇමති සනත් නිශාන්ත‍ෙට සෘජුවම පැවසීම නිසා තම හිතවතුන්ට උදව් කරන්න ගිය ඇමතිවරයා කරබාගෙන පැමිණි පුවතක් වාර්තාවේ.
කඩොලාන පරිසර පද්ධතියක ක්‍රීඩාපිටියක් ඉදිකිරීම සඳහා
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News