කොරෝනා ආසාදිතයින් හමුවූ ජපාන නෞකාවේ ලාංකිකයින් දෙදෙනෙක්

Tuesday, February 11, 2020 0 Comments

නව කොරෝනා වෛරස නිව්මෝනියාව ආසාදිතයින් හදුනාගැනීම හේතුවෙන් ජපානයේ යොකොහාමා වරායේ නැංගුරම්ලා ඇති “ඩයමන් ප්‍රින්සස්” නෞකාවේ ශ්‍රී ලාංකිකයින් දෙදෙනෙකු ද වන බව වාර්තා වෙයි.

  Read More>>