හිර ගෙදර රජවෙන්න දඟලන පාතාල සටනේ ඇතුළු පැත්ත

Sunday, February 16, 2020 0 Comments

මේ දිනවල බන්ධනාගාර ගතව සිටින පාතාල නායකයින් අතර ඇතිවන ගැටුම් ගැන ආරංචි වරින්වර පළවේ. මෙහි අලුත්ම උණුසුම් තත්වයක් 2020 ආරම්භයේදීම ඇති විය. වසර ආරම්භයේදීම වැලිකඩ බන්ධනාගාර වාට්ටුවක හදිසියේ ඇසුනු විලාප හඬකි. වටපිටාවේ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News