සල්ලි ගන්න හොර ලිපි හදා විදේශ සංචාරයක් වංචා කළ අමාත්‍යාංශ සේවිකාවන් දෙදෙනා රිමාන්ඩ්

Wednesday, February 12, 2020 0 Comments


සංචාරක සංවර්ධන, වනජීවී, ක්‍රිස්තියානි කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සේවකයන් පිරිසකට වෙළෙඳ
ප්‍රදර්ශනයක් සඳහා කැනඩාවට යෑමට ලැබුණු අවස්ථාවක් ප්‍රයෝජනයට ගෙන සංචාරක සංවර්ධන,
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News