ඉදිරියට ග්‍රාම නිලධාරීන් දෙන පදිංචි-චරිත සහතිකවලට ප්‍රා ලේකම්ගේ අනු අත්සන අවශ්‍ය නෑලු

Friday, February 07, 2020 0 Comments

ග්‍රාම නිලධාරින් විසින් නිකුත් කරනු ලබන පදිංචි  සහතික සුහ චරිත සහතිකවලට ප්‍රාදේශීය
ලේකම්වරයාගේ අනු අත්සන යෙදීමේ අවශ්‍යතාව ඉවත් කරමින් රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය මගින් නව චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබේ. මෙම චක්‍රලේඛය ලබන 10 වැනිදා සිට වලංගු වේ. මහජනතාවට සිදුවන අපහසුතා අවම කිරිමේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මිහතාගේ සංකල්පය මත ගෙන
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News