දෙහිවල නගර සභා සේවකයා කෝටියක කුඩු සමග හසුවේ

Friday, February 14, 2020 0 Comments

දෙහිවල - ගල්කිස්ස මහ නගර සභාවේ සුළු සේවකයකු රුපියල් කෝටියකට අධික වටිනාකමකින් යුත් හෙරොයින් තොගයක් සමග ගල්කිස්ස බඩෝවිට පුළශයේ දී පෙරේදා (12) රාත්‍රියේ අත්අඩංගුවට ගත් බව
  Read More>>