මහරගම 'සභාපති සර්' සභාවේ හෑන්ඩ් ෆ්‍රී ගසාගෙන සිටි නිසා කලබලයක්

Friday, February 07, 2020 0 Comments

මීට කාලයකට පෙර තමන්ට 'සර්' කියා අමතන ලෙස නිවේදනයක් නිකුත් කිරීම නිසා සමාජ මාධ්‍ය තුළ ආන්දෝලනයක් ඇති කළ මහරගම නගර සභාවේ සභාපති ටිරාජ් ලක්රුවන් මහතා එම නගර සභාවේ මාසික
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News