ශ්‍රි ලංකන් හිටපු විධායක හා බිරිඳ ගහපු ගැහිල්ලේ තරම

Friday, February 07, 2020 0 Comments

ශ්‍රි ලංකන් ගුවන් සේවයට ගුවන් යානා 10ක් මිලදී ගැනීමේදී ඇමෙරිකා ඩොලර් විසිලක්ෂයක අල්ලසක් ලබාගන්නා ලදැයිද, මුදල් විශුද්ධිකරණය කරන ලදැයිද කියන සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් රහස් පොලීසියට
  Read More>>