නාමල් කුවේටයේදී වඩාගත් බබා

Sunday, February 16, 2020 0 Comments


පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ කුඩා බිලිඳෙකු වඩාගෙන සිටින ඡායාරූපයක් සමාජ මාධ්‍ය තුළ විවිධ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News