අනුෂා ගෝකුල කාලයේ චිත්‍රපට සංස්ථාවේ දූෂණ හොයන්න කොමිසමක්

Thursday, February 13, 2020 0 Comments

ඉකුත් ආණ්ඩු පාලන කාලයේ අනූෂා ගෝකුල​ ප්‍රනාන්දුගේ වැඩබලන සභාපතිත්වය යටතේ ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ සිදුව ඇතැයි පැවසෙන දූෂණ වංචා සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීමට ජනාධිපති විශේෂ විමර්ශන
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News