හැමෝම සතුටු කරන්න බෑ නාමයෝජනා දෙන්න ඕන දිනන්න හැකි අයට- රාජ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය

Friday, February 14, 2020 0 Comments

ජයග්‍රහණය කළ හැකි පිරිස සඳහා නාමයෝජනා ලබාදීමේ වගකීම නාමයෝජනා මණ්ඩලය සතු බව ආයෝජන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා පැවසීය. රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ
  Read More>>