කුස්සියට රිංගු අල්ලපු ගෙදර බලු පැටවා පොළොවේ ගසා මැරූ කත අත්අඩංගුවට

Wednesday, February 12, 2020 0 Comments

තම අත දරුවාගේ විනෝදය සඳහා සුරතලයට ඇති කළ මාස හයක් පමණ වයසැති “රිච්බෑග්” වර්ගයට අයත්
බලු පැටවකු පොළොවේ ගසා මරා දමන ලදැයි කියන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබූ කාන්තාවක්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News