ප්‍රචාරය වන පුවත අසත්‍යයි මං නිසා නිලධාරිනිය බේරුණා-රාජ්‍ය ඇමති සනත් නිශාන්ත

Thursday, February 13, 2020 0 Comments

මැර පිරිසක් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙකුට එරෙහිව  රාජ්‍ය නිලධාරිනියක නොබියව කථාකිරීමේ වීඩියෝව සම්බන්ධයෙන් ඊයේ මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වා ඇති සිදුවීමට අදාළ රාජ්‍ය ඇමති සනත් නිශාන්ත කඩොලාන පරිසර භූමි විනාශ කිරීමට තබා එම ශාකවල කොළයකට හෝ හානියක් කිරීමට තමන් අකැමැති බවත්
  Read More>>