පපුවේ අමාරුව කියා උදයංග වීරතුංග බන්ධනාගාර රෝහලට

Saturday, February 15, 2020 0 Comments

රිමන්ඩ් බන්ධනාගාර ගතකරන ලද රුසියාවේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති උදයංග වීරතුංග මහතා බන්ධනාගාර රෝහලට ඇතුළත් කර තිබේ.

  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News