මයි එයාර් ටෙල් ඇප් එකින් රිචාර්ජ් කරද්දී වාසි දෙගුණයක්

Thursday, February 06, 2020 0 Comments

ඔබ සතුව ඇති ජංගම දුරකථනයේ ඩේටා පැකේජය ගැන නැවත වාරයක් කල්පණා කරන්නට කාලය එළැඹ තිබෙනවා.
  කවුරුත් ඔන්ලයින් ගත කරන කාලය ඉතාම වැඩියි​ ඒ නිසා ඩේටා යනු කොපමණ තිබුණත් මදි නොවන
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News