තිබුණ විවාහ ගිවිසුම කැඩුවෙ මානසික නිදහස වෙනුවෙන් - පේෂල

Tuesday, February 11, 2020 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2020/02/marriage-peshala-speaks.html#more
දෙරණ නාලිකාවේ ප්‍රකට චරිත දෙකක් වන පේෂල- පූර්ණිකා විවාහය ගැන විවිධ තල ඔස්සේ සමාජ මාධ්‍ය තුළ ප්‍රචාරයන් සිදුවේ. ඒවාට උත්තර බැඳීමට පූර්ණිකා පසුගියදා ඉදිරිපත්වූ අතර පේෂලද දැන් ඉදිරිපත්ව සිටී. සතිඅන්ත පුවත්පතකට පේෂල සපයා තිබූ අදහස් පහත පරිදිය.
 පේෂල හංගගෙන හිටපු ආදර කතාව ප‍්‍රසිද්ධ කරන්න සිද්ධවුණා නේද?

 ඔව් ඉතිං කොයිවෙලාවක හරි
  Read More>>