කොළඹ සුපිරි පාසල් සිසුන් 50කගේ නිරුවත් සේයාරූ-විඩීයෝ ගත් තරුණයා

Monday, February 10, 2020 0 Comments

රූමත් තරුණියක ලෙස මුහුණු පොතේ පෙනී සිටිමින් පාසල් සිසුන් රවටා ඔවුන්ගේ නිරුවත් ඡායාරූප හා නිරුවත් වීඩියෝ ලබාගත් බව කියන 21 හැවිරිදි තරුණයකු අත්අඩංගුවට ගත් බව රහස් පොලීසිය පවසයි.
  Read More>>