පාර්ලිමේන්තුව තව දින 3ක් පමණයි

Wednesday, February 12, 2020 0 Comments

පාර්ලිමේන්තුව තව තියෙන්නේ දින තුනක් පමණකැයි කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා ඊයේ (11) පැවැසීය.  කතානායකවරයා මෙසේ පැවසුවේ සිය චරිතාපදානය ඇතුළත් "කරු ජයසූරිය" කෘතිය මැල්කම් කාදිනල්
  Read More>>