චීනයේ දැඩි බාධක මැද කොරෝනා වෛරසයක් පැතිරෙන බව මුලින්ම හෙළි කළ 34 හැවිරිදි වෛද්‍යවරයා එම රෝගයෙන්ම මරුට

Friday, February 07, 2020 0 Comments

කොරෝනා යයි පසුව හඳුනාගත් අහිතකර වෛරසය ගැන සැක ඇතිවී එය පැතිරෙන බව මුලින්ම කියන්නට ගොස්  චීනයේ පවතින ඒක පාක්ෂික රජයේ දැඩි නීති මැද දෝෂදර්ශනයට ලක්වූ 34 වියැති තරුණ වෛද්‍ය "ලී වෙන්ලීයැං"Li Wenliang එම රෝගය නිසාම
  Read More>>