ඉපදී පැය 30 ක් ගතවූ බිලිඳෙකුට කොරෝනා වැළදිලා

Thursday, February 06, 2020 0 Comments


ඉපදී පැය 30ක් ගත වූ බිලිඳකුට මාරාන්තික කොරෝනා වයිරසය වැළැඳී ඇතැයි චීන රාජ්‍ය මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. 

  Read More>>