ඉපදී පැය 30 ක් ගතවූ බිලිඳෙකුට කොරෝනා වැළදිලා

Thursday, February 06, 2020 0 Comments


ඉපදී පැය 30ක් ගත වූ බිලිඳකුට මාරාන්තික කොරෝනා වයිරසය වැළැඳී ඇතැයි චීන රාජ්‍ය මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. 

  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News