කොරෝනා වෛරසයෙන් 24000 ක් මියගිය බවට පළවන වාර්තා අසත්‍යයි- WHO

Friday, February 07, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරසය නිසා මියගිය සංඛ්‍යාවන් ගැන චීන රජය සත්‍ය වසන් කර ඇති බවටත් මේවනවිට
  Read More>>