රු.20ක් පැහැර ගන්න ලොරි රියදුරු මැරූ කොල්ලකරුවන්

Wednesday, February 12, 2020 0 Comments


කුලී ගමනක් රැගෙන යන මුවාවෙන් මිනුවන්ගොඩදී හා ජා-ඇළ ලොරි රියැදුරෙකු  හා ත්‍රිරෝද රථ රියැදුරෙකු රැගෙන ගොස් ඝාතනය කර ලොරි රථය හා රුපියල් විස්සක මුදලක් කොල්ලකෑ තිදෙනෙකුගෙන් යුත්
  Read More>>