පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවීම මාර්තු 2 වනදා මහ ඡන්දෙ අප්‍රේල් 25 දා

Monday, February 17, 2020 0 Comments

පාර්ලිමේන්තුව ලබන මාර්තු මස 2 වනදා විසුරුවනු ඇති බවත් අප්‍රේල් 25 මහමැතිවරණය පවත්වනු ඇති බවත් දේශපාලන ආරංචි වාර්තා කර තිබේ. මහමැතිවරණය සඳහා මාර්තු 11-17 අතර නාමයෝජනා කැඳවනු
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News