රන්ජන් බාරදුන් හඬපට පහේ සංවාද 19ක්

Tuesday, February 11, 2020 0 Comments

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට බාර දෙනු ලැබූ හඩපට පහ ලබන සතියේ දී මැතිසබයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.
  Read More>>