කොවිඩ්19 (කොරෝනා) නිසා වැඩිම මරණ 242 ඊයේ (12) වාර්තාවේ

Thursday, February 13, 2020 0 Comments

කොවිඩ් නයින්ටීන් (කොරෝනා) වෛරසය වාර්තා වීමෙන් පසු එක් දිනක් තුලදී මියගිය වැඩිම පුද්ගල මරණ සංඛ්‍යාව ඊයේ දිනයේදී වාර්තා වී තිබෙනවා.

  Read More>>