කොරෝනා බවට සැකපිට රෝහල්ගත වූ 16 දෙනාට කොරෝනා නෑ

Monday, February 10, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරසය ශරිරගත වූ බවට සැකකර පසුගිය දිනවල රෝහල්ගත කෙරුණු 16 දෙනාට
වෛරසය ශරීරගත වී නැතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ආපදා ඒකකයේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී වෛද්‍ය
  Read More>>