ඊයේ (12) ඉන්දියන් සාගරයේ භූකම්පනයෙන් දකුණත් හෙල්ලිලා

Thursday, February 13, 2020 0 Comments

ඉන්දියානු සාගරයේ, උතුරු ප්‍රදේශයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගිනිකොණ දිග වෙරළට ආසන්නව ඊයේ (12) අලුයම සිදුවූ භුමි කම්පනය මෙරට මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ ගණනාවකට ද දැනී තිබිණ.

  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News