මැණික් ඉල්ලමක් නිසා සිංහරාජයට STF ආරක්ෂාව

Thursday, January 16, 2020 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2020/01/stf-sinharaja-gem.html
සිංහරාජ වනාන්තරය පාමුල පිහිටි රක්වාන පන්නිල නාහිටිය රක්ෂිතයේ වටිනා මැණික් ඉල්ලමක් මතුවීම නිසා පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකායේ ආරක්ෂාව එම ප්‍රදේශයට යොදවා තිබෙනවා.
දැනට මාසයක පමණ කාලයක සිට
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News