කටුනායකදී චීන ජාතිකයින්ට On-arrival වීසා නවතයි

Tuesday, January 28, 2020 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2020/01/on-arrival-visa-china-sri-lanka.html
ද (28) දිනයේ සිට කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළුවීමේදී චීන ජාතිකයින්ට ලබාදී තිබූ ක්ෂණික වීසා ලබාගැනීමේ පහසුකම අත්හිටුවා තිබේ.
2019 ජනවාරියේ සිට මෙම පහසුකම ලබාදී තිබුනේ
  Read More>>