පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන මෛත්‍රීගේ CID කට උත්තර නිවසේ සිට

Thursday, January 09, 2020 0 Comments

පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය ගැන ජනාධිපති තනතුර තිබියදී කල් ඇතිව සොයා නොබැලීම ගැන හිටපු ජනපති
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News