වජිරාට - මහාචාර්ය ඉන්ද්‍රා දසනායකට ඉන්දියාවෙන් පද්ම ශ්‍රි සම්මාන

Monday, January 27, 2020 0 Comments

ලාංකීය නර්තන කලාව ජාත්‍යන්තර  තලයට ගෙනගිය අග්‍රගණ්‍ය නර්තන ශිල්පිනී වජිරා චිත්‍රසේන මහත්මියට සහ හින්දි භාෂාව ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රචලිත කිරිමට මහගු මෙහෙවරක් ඉටුකළ මහාචාර්ය ඉන්ද්‍රා දසනායක
  Read More>>