රන්ජන් ගැන අ‍ශේන්ව ප්‍රශ්න කරයි

Monday, January 13, 2020 0 Comments

එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ ජංගම දුරකථන පටිගත කිරීම ඇතුළත් හඬ පට සම්බන්ධයෙන් සිදුකරන විමර්ශන වලට අදාළව අශේන් සේනාරත්න නම් සමාජජාල ක්‍රියාකාරිකයා ගෙන් ප්‍රශ්න කර තිබේ.
  Read More>>