උඩරට විවාහ සහ දික්කසාද පනත ඉවත් කිරීමටත් කෙටුම්පතක් රතන හිමි පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනෙයි

Tuesday, January 21, 2020 0 Comments

උඩරට විවාහ සහ දික්කසාද පනත ඉවත් කිරීම සඳහා වු පනත් කෙටුම්පතක් අද(21) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News