සැමියා ගුවන්තොටුපළට ඇරළවා ගෙදර එද්දි අලුත් මනමාලිය අවසන් ගමන් ගිහින්

Wednesday, January 22, 2020 0 Comments

කටුනායක ගුවන්තොටුපොළට දුවයි බෑනාගේ මල්ලියි එයාගේ යහළුවකුයි ගියේ බෑනා ඩුබායි බලා යන ඇරලවන්නයි. ඔහු ඇරලවලා කටිටිය පාර ආපසු ගෙදර පැමිණෙමින් ඉඳලා නියෙනවා, මගේ නෝනා දුවලගේ ජංගම දුරකථනය කිහිපවතාවක්ම ඇමතුම් අරගෙන අහනවා මට ඇහුණ දැන් කොයි හරියෙද දුව එන්න
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News