බැක්සයිඩ් භීතියක් නිසා රන්ජන් සිරගෙදර කොන් කර ඇතැයි විමල්ගේ වෙබ් අඩවිය කියයි

Thursday, January 23, 2020 0 Comments

රන්ජන් රාමනායක වැලිකඩ මැගසින් බන්ධනාගාරයේ  ‘පී’ සිරකුටියේ දොරටු වසා දමා රැදවියන්ට ඇතුලුවීම තහනම් කර  රාජකාරි කරන නිලධාරීන්ට හැර වෙනත් කිසිවෙකුට යා නොහැකි අන්දමින් තහනම්
  Read More>>