කදුළු ගෑස්, ජල ප්‍රහාර කෑ සරසවි සිසුන් ජනපති කාර්යාලයේ වාඩිවෙලා කතාබහක

Friday, January 10, 2020 0 Comments

ල්ලීම් 06ක් මුල් කර ගනිමින් සරසවි සිසුහු ඊයේ (09) ජනාධිපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට පස්වරුවේ උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයක් දියත් වීමෙන් පසු ඔවුන් කාර්යාලයට කැඳවා වාඩි කරවාගෙන සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමේ සිද්ධියක් වාර්තා විය.
ඔවුහු පෙළපාලියෙන් පැමිණ ජනාධිපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට සිය ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරමින් විරෝධතාවයේ නිරත වූ අතර මේ පිළිබඳ සැලවීමත් සමග ජනාධිපතිතුමා සිසුන්ට කිසිදු බාධාවකින් තොරව ජනාධිපති කාර්යාල අභියසට පැමිණිමට
  Read More>>