බැසිල් ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත් කරගැනීමට සූදානමක්

Monday, January 13, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නිර්මාතෘ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ද සිය ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත් කරගැනීමට සූදානමින් සිටින බව වාර්තා වෙනවා.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News