සෙමි ලක්ෂරි බස් අහෝසි කරන පොරොන්දුව කෙප්පයක්

Tuesday, January 14, 2020 0 Comments


මගී ජනතාව සූරාකෑමට ලක්කරන අර්ධ සුඛෝපභෝගී බස් රථ සේවාව සතියක් තුළ අහෝසි කරන බවට වර්තමාන ආණ්ඩුව ලබාදුන් පොරොන්දු කඩ වී තිබෙන බව බස් සංගම් සඳහන් කරති. අදාළ සේවාව සතියක් තුළ අහෝසි කරන බවට විෂයභාර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පසුගිය 02 වැනිදා පොරොන්දුවක් ලබාදුන්
  Read More>>