කොන්ත්‍රාත්තුව අලුත් නොකර ඉන්දියානු ක්‍රිකට් දෝනිව කපාහරී

Thursday, January 16, 2020 0 Comments

ඉන්දියාවේ ක්‍රිකට් පිටියේ ශක්තිමත්ම පුරුක ලෙස හැඳින්වූ සහ හොඳම නායකත්වය සපයන්නා ලෙස නම් දරා සිටි මහේන්ද්‍ර සිං දෝනිව අද එරට ක්‍රිකට් පරිපාලකයින් විසින් කණ්ඩායමෙන් ඉවත් කර ඇත.
අසමත්භාවය පිළිබඳ ලකුණු අවම වීම මත මහේන්ද්‍ර සිං දෝනි බීසීසීඅයි කොන්ත්‍රාත් ලැයිස්තුවෙන් බැහැර කර ඇති බව අද ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කරන ලදි.. අවසන් වරට ඔහු සිටියේ A ශ්‍රේණියේ ය. බී.සී.සී.අයි
  Read More>>