රන්මිණිතැන්න හොල්මන් සිනමා ජවනිකා සඳහා යොදවයි

Sunday, January 12, 2020 0 Comments

 රාජ්‍ය  අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන ද පසුගිය සතියේ තවත් ‘චාරිකාවක’ නිරතවූයේ  ය. එහිදී ඔහුගේ අධීක්ෂණයට ලක්වූයේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති සමයේ අක්කර 235ක් පුරා ඉදිකර තිබුණු  ‘රන්මිණිතැන්න’ ට ය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News