අපි අඳුන ගත්තෙ වෙඩින් එකකදී - පද්මිණී රන්ජන් ගැන කියලා

Tuesday, January 21, 2020 0 Comments

රන්ජන් රාමනායක මහතාට දුරකථනයෙන් කතා කර උසස්වීම් ලබා ගැනීම සඳහා උදව් උපකාර ඉල්ලා සිටි බව විශ‍්‍රාමික මහාධිකරණ විනිසුරු පද්මිණී රණවක ගුණතිලක මහත්මිය කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසයේ ප‍්‍රශ්න
  Read More>>