රේප් කරන්න යද්දී ගල් ගැසූ සිසුවාට නාමල්ගෙන් තෑග්ගක්

Friday, January 10, 2020 0 Comments

ස හැවිරිදි දැරියකට අතවර කිරීමට උත්සාහ කළ පුද්ගලයකුට ගල්වලින් ගසා කුඩා දැරියක බේරාගත්තං ගල්ලේ පහළොස් හැවිරිදි පාසල් ශිෂ්‍යයකු දිරිගැන්වීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි නාමල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් මුදල් ත්‍යාගයක් පිරිනමනු ලැබීය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News