ඊයේ ප්‍රකාශ ලබාදෙන්න ආ හිටපු විනිසුරු පද්මිණී රණවක

Tuesday, January 21, 2020 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2020/01/padmini-ranawaka-ccd.html#more
හිටපු මහාධිකරණ විනිසුරු පද්මිණී රණවක මහත්මියගෙන් කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාශය විසින් ඊයේ (20) පස්වරුවේ ප්‍රකාශයක් සටහන් කරගෙන තිබෙයි.
පැය දෙකහමාරක පමණ කාලයක් ඇයගෙන් ප්‍රකාශයක් සටහන් කරගත් බව පොලිසිය සඳහන් කර තිබේ.
  Read More>>