රන්ජන් බලපෑම් කර ඇති යයි සැක නිසා මහින්දානන්දගෙ වංචා නඩුවක් නවතන්නැයි නීතිඥ ඉල්ලලා

Thursday, January 16, 2020 0 Comments

පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ හඬපට පිළිබඳව සොයා බැලීමට පත්කර ඇති ජනාධිපති පරීක්‍ෂණ කොමිසමේ පරීක්‍ෂණ අවසන් වනතුරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාට එරෙහිව
  Read More>>