චීන කෝරෝනා වයිරස් උණ ශ්‍රි ලංකාවට ඒ දැයි දැඩි අවදානමක්

Monday, January 20, 2020 0 Comments

චීනයේ වුහාන් නගරයෙන් වාර්තා වන නව කෝරෝනා වයිරස් උණ රෝගීන් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ ද යන්න
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News