සොලෙයිමනීට සහාය දක්වන පෝස්ටු පළකරන ෆේස් බුක් හා ඉන්ස්ටග්‍රෑම් ගිණුම් අවහිර කෙරේ

Sunday, January 12, 2020 0 Comments

පසුගියදා එක්සත් ජනපද ගුවන් ප්‍රහාරයකින් මියගිය ඉරාන හමුදා ප්‍රධානියෙකු වන කසෙම් සොලෙයිමනීට සහාය දක්වන තොරතුරු ඉන්ස්ටග්‍රෑම් සහ ෆේස්බුක් විසින්  ඉවත් කරමින් සිටින බව සීඑන්එන් වාර්තා කරයි.
කෝඩා ස්ටෝරි පුවත් සේවාව වාර්තා කරන්නේ ඉරානයේ මාධ්‍යවේදීන්, බලපෑම් කරන්නන් සහ මානව
  Read More>>