මේ ටිකට මාධ්‍යයට සම්බන්ධ කිහිප දෙනෙක් රට හැර ගිහින් - ඉරාන්

Friday, January 24, 2020 0 Comments

යහපාලන ආණ්ඩුව පැවති පසුගිය අවුරුදු හතරහමාරක කාලය තුළ කිසිදු මාධ්‍යවේදියෙකු රට අත්හැර නොගිය බවත්, එහෙත් වත්මන් රජය බලයට පත්වී දවස් හැටක කාලය තුළ මාධ්‍යයට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකු රට අත්හැර ගොස් ඇති බවත් එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා පැවසීය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News