ප්‍රතිකාර කළ වෛද්‍යවරයාට මනෝරත්න ලියූ කවිය

Sunday, January 12, 2020 0 Comments

මියගිය ප‍්‍රවීණ රංගන ශිල්පී ජයලත් මනෝරත්න මහතා
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News