වලානෙන් ආවා කියාගෙන ඇවිත් සම්බාහන කතුන් දෙදෙනෙකු පැහැරගෙන

Tuesday, January 14, 2020 0 Comments

ණිකා නිවාස සම්බන්ධ වැටලීම් වැඩිම ප්‍රමාණයක් සිදු කර නම් දරා තිබෙන පොලිස් වළාන දූෂණ මර්දන ඒකකයේ නම අවභාවිත කරමින් සම්බාහන මධ්‍යස්තානයක් වැටලූ ආකාරයේ රගපෑමක් කර කාන්තාවන් තිදෙනෙකු කම් සැප පිණිස පැහැරගෙනයාමේ සිද්ධියක්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News