තමා දූෂණය වන්නට ගිය කතාවක් රියලිටි තරගයක් අතරතුර කී ගෝවින්දගේ මිනිපිරිය

Sunday, January 12, 2020 0 Comments


ඉන්දියාවේ රූපවාහිනී නාලිකාවක විකාශය වන ජනප්‍රිය රියලිටි තරගයක් වන බිග්බොස්හි 13 වන තරගාවලිය යටතේ එහි තරගකාරියක කී අසාමාන්‍ය කතාවක් නිසා එරට මාධ්‍ය තුළ ආන්දෝලනයක් හටගෙන තිබේ.
මෙම වැඩසටහනේදී සියලුම තරඟකරුවන් ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ යම් නරක සිදුවීමක් සෑම කෙනෙකුම ඉදිරියේ
  Read More>>